Fotografier – Ted Boheman, 2022 års förebild(t)

Fotografier: Olle Axenborg och Fanny Wallér