Släkten Bildt

Generaler, statsministrar, och vanligt folk

Ted boheman – Årets förebild(t) 2022

Bildtska släktföreningens andra stipendiat – utsedd till Årets förebild(t) 2022 

Ted Boheman!

Svenska Bussarna är ett privat initiativ som startades av Ted Boheman och sex andra kompisar från Stockholm den 28 februari 2022. De hade fram till början av 2023 genomfört 11 resor, skänkt 14 fordon, 3 ambulanser, c:a 60 ton förnödenheter, hjälpt 700+ kvinnor och barn till säkerhet i Sverige och andra länder i Europa samt delat ut 300 julklappar till barn i Ukraina.

Svenska Bussarna anpassar arbetet efter situationen i Ukraina så att det stöd som de ger är det som behövs mest. På webbsajten Svenska Bussarna redogörs för några av de resor som gjorts. Svenska Bussarna har utfört en mängd resor med olika fokusområden, här några:

  • Maj 2022 – Ternopil Regional Hospital: Fokus på medicin och kylbilar för att transportera mat till frontlinjen och sedan hemtransport av avlidna soldater.

  • Oktober 2022 – Kharkiv: Fokus på att samla in ambulanser, varma kläder och elverk inför vintern.

  • December 2022 – Julklappsutdelning: Julklappar gjorda av barn i Sverige delades ut på olika barnhem i Ukraina.

Svensk Bussarna vill vara ett komplement till de större organisationerna genom att vara snabbfotade, flexibla och öppna för nya idéer. Initiativet är extremt mycket större än de sju som startade det och utan dem som konstant stödjer Svenska Bussarna skulle stödet till Ukraina aldrig kunna fortsätta. Det är volontärer, arbetsgivare som medger arbetstid för resor, företag som donerar såväl pengar som förnödenheter, stiftelser och enskilda. Svenska Bussarna vill med transparens visa hur varje gåva gör skillnad. Nästa resa är planerad till mars 2023 och fokus för resan ligger på att samla in fordon, medicinskt material, elverk, pengar och förnödenheter.

Bildtska släktföreningens stipendiekommitté har bestått av två externa medlemmar – Eva Hamilton som är ordförande i Luleå Universitet och tidigare vd för SVT och Jonas Hafström som är ordförande i Lunds universitet och bl.a. tidigare ambassadör i Washington – samt föreningens ordförande Nils Bildt.

Prisutdelning skedde den 24 februari 2023 på Medelhavsmuseet. Ted Boheman höll ett kort anförande om Svenska Bussarna. Här finner du bilder från eventet.

Om oss

Släkten Bildt består av något över femtio personer som har efternamnet Bildt och den Bildtska släktföreningen har totalt ett drygt hundratal medlemmar.

Släkten har en dansk, norsk och svensk historia. I Danmark bodde familjen huvudsakligen på Jylland norr om Limfjorden i Vendsyssel och på Thy. I Norge bodde familjen runt Bergen, vid Fredrikstad och Sarpsborg. I Sverige bodde familjen på Morlanda på Orust och sedan mestadels i Stockholmstrakten.

Släkten speglar en bred bild av samhället – allt från yngre studerande till en f.d. statsminister. Däremellan finns alla möjliga yrken representerade, som filmare, författare, företagare, lärare och officerare. Carl Bildt är den i dag mest kände familjeföreträdaren. Han är nog tillsammans med ABBA och Avicii, en av de mest kända personerna utanför Sverige (dock i helt olika genrer). Carls farfarsfarfar, friherren, riksmarskalken och statsministern Gillis Bildt jobbade dock i samma genre som Carl.

Släkten Bildts historia

Vi brukar dela in släkthistorien i tre delar, den sanna, den sannolika och den sagolika. 

Den sanna sträcker sig till slutet av 1400-talet med Jep Bilde (nämnd 1493). Den sannolika tiden börjar med Jep Knutsen (1427) och sträcker sig ”matriarkaliskt” till 1286 till drots Niels Olufsen Billaer. Den sagolika delen börjar med Oluf Haraldsen och går över marsk Harald Olufsen, över Oluf Skammelsen till Skammel Bild, som sagolikt levde 1120—1170

När blev släkten Bildt adlig?

Släkten är dansk uradel eller hävdadel, dvs. familjen har varit frälse så länge man vet. Efter att Bohus Län blivit svenskt 1658 introducerades Knut Bilde 1664 på Riddarhuset i Sverige.

Hur har det gått genom åren?

Självklar har det gått upp och ner och dessutom i olika länder, först i Danmark, sedan i Norge och slutligen i Sverige, först i Bohus och sedan mestadels i Stockholm. Företrädarna har kämpat på och försökt göra så gott de kunnat. De flesta var antingen statstjänstemän i förvaltningen eller officerare eller jordbrukare eller företagare. Men med industrialisering och tjänstesamhälle så har alla breddat sig och bidrar i många olika avseenden. Och – släkten finns ju i alla fall kvar!

 

Hur gammalt är namnet Bildt?

Första gången namnet skrivs är 1296 om den danske kammarmaester Niels Olufsen ”Billaer”. Han var då ansvarig för rikets finanser. Kanske var det så att ”He was the one who paid the bill” När Niels Olufsen senare blev drots så skrevs han i alla fall igen bara Niels Olufsen. Namnet började sedan användas i slutet av 1400-talet av Jep Bilde. Sedan förekommer varianterna Bildz, Bilde, Billae, Bildh, Bylde, Byldh och senare Bildt från mitten av femtonhundratalet. I början av sextonhundratalet tog även den närbesläktade danska ätten Bild på Fyn stavningen Bildt.

Bild av brev från Erik Menved 1297 där Nicolai dictus Biller nämns på näst sista raden lite till höger (Revals stadsarkiv.) Första gången då namnet transkriberas Bildt i DAA är i ett brev från 1299.

Är det sant att det finns familjespöken?

Daniel Knutsson Bildt eller ”Hedryttaren” blev släktens första spöke < 1651 efter att han svurit högt inne i Morlanda kyrka om sin värste granne och ovän ”Är han i himmeln inne, den gång, då jag kommer dit, Jag tager min vita stridshingst, och rider tillbaka hit. Och Kopparnäbb skall få beta, på nytt på Morlanda hed, där han den skurken må finnas, är ej Daniel Knutsson med” Därmed hade han satt sitt liv i himlen i pant. Osalig rider han på nätterna på Morlanda Hed. I början var folket på Orust så rädda att Bohus Dragonregemente beordrades att gå i ett led över heden och stöta sina svärd i marken för att jaga bort honom. Det finns en bok på Ebildslätt över alla observationer, den senaste från 1933, av två betrodda lärarinnor, då han red mot Ebildslätt på Morlandaheden. (En natt på 50-talet observerades även Daniel Knutsen – dock lite mer tidsenligt körandes en traktor)

Margareta Bildt på Morlanda eller ” Kloka Frun” hade rykte om sig att vara en mycket sträng och bestämd kvinna. Hon påstods dock ha varit mycket snål och när hon en gång skulle låsa in smöret i ett högt skåp föll hon från stolen och bröt benet, vilket skulle ha förorsakat hennes död. Året var 1839. Hon dyker upp inför stora förändringar, som bröllop och ägarskiften. Hon märktes senast en skärtorsdagskväll 1997 på Ebildslätt invid Morlanda.

Didrik Bildt eller ”Den stygge översten” blev det tredje spöket (hitintills) 1848. Jon Thorburn på Morlanda skriver ”Med träben och käpp bodde han i många år hos sin dotter i det stora huset på Morlanda. Det berättas att han blev mycket elak och när han nattetid hade ont i sitt amputerade ben gick han runt i huset med träben och käpp och stönade högt. Det händer att människor än idag hör ljuden av hans nattliga promenader.  som går omkring och knarrar med sitt trä-ben på Morlanda” och att han har sagt ”om ni inte sköter Morlanda så kommer jag åter och vandrar efter er” I sitt testamente vägrade han att bli begravd på den Bildtska kyrkogården på Morlanda. I stället ville han ligga på den plats han beskrev som ”där alla missdådare vila”, dvs. på den norra och skuggiga sidan. Han ville bara ha en enkel liten sten. Det brydde sig inte släkten om. De beställde en stor vit vacker sten i marmor. Efter första natten var den krossad. Det sägs ”den döde steg ur sin grav och krossade den oönskade gravstenen.” Sonsonen Gillis Bildt bekostade en tung och kraftig gravsten i bohusgranit över hans grav, så att Didrik inte skulle kunna komma upp igen och kunna krossa gravstenen och Gillis sonson Harald Bildt säkrade det hela med ett högt staket runt omkring – så nu är den gamle Didrik både jordad och säkrad!

 

Finns det vackra historier om kvinnorna?

Gillis Bildts fru Rosa, född Dufva, var klok. Hon höll fast vid sin älskade Gillis, trots att hennes pappa avvisade Gillis frieri tre gånger med motiveringen att Gillis ”först borde skaffa sig en framstående plats i samhället”. Farsgubben dog. De gifte sig och med stöd och innerlig kärlek från Rosa så gick det ju riktigt bra för Gillis som blev friherre, generallöjtnant, ordförande i stadsfullmäktige, minister, riksmarskalk och statsminister

Rosas svärmoder Christina Bildt, född Fröding, skrev i ett brev till en väninna om sin make och krigshjälten Daniel Fredriks alltför tidiga bortgång att hon ”inte skulle som andra sörja, utan istället vara tacksam för sitt korta äktenskaps rika lycka och göra sina söner lyckliga och sin fader värdig.”

Christinas svärmoder Margareta Elisabeth Bildt, född Petterson, fick som trolovad ett brev från sin Didrik, som fått sitt högra ben amputerat efter en framgångsrik stormning av ett ryskt batteri i Gustav III:s finska krig 1788. Från sjukhusbädden skrev Didrik skrivit till sin trolovade ”Du äktade en ädling och inte en krympling. Skickar ringen åter” Elisabeth svarade med vändande post i samma kuvert ”Jag äktade ditt hjärta och inte ditt högra ben. Skickar ringen åter”

Finns det även rötter bland vikingarna?

Enligt sägen var den förste Oluf Bilder av Sogn med Olof Tryggvason i slaget vid Svolder 1000. Han begravdes senare vid Morlanda. Vikingagravar finns där – men allt är nog bara en vacker skröna.

Daniel Bildt (den förste) gifte sig med Blanceflor Lunge i Norge i tidigare delen av femtonhundratalet. Hon var dotter till riksrådet Vincent Lunge, som var gift med en dotter till riksrådet Nils Gyldenlöwe och Inger av Austråt av ätten Römer, som var ingifta med Martinsönerna, som var ingifta med Haftorsönerna. Alla efterträdde varandra på enda rad som riksråd och regerade Norge under tvåhundrafemtio års tid. Den förste eller äldste Sigurd Haftorsen var gift med kung Håkan V:s äldsta dotter Agnes. Hon var storasyster till Ingeborg, som var änka efter hertig Erik (från Nyköpings Gästabud) och moder till Magnus Eriksson. Hakon V var den siste norske kungen av ”Sverreätten” Han sägs vara rakt ”nedstigande” till den norske vikingakungen Harald Hårfager, som kristnade Norge, omkring 850 e Kr.

Niels Olufsen Billaer i Danmark var sannolikt gift Rani (Hvide). Hans sannolike fader Oluf Harladsen var gift Cecilia Strangesdatter Ulefelt (besläktad Hvide) och hans sagolike fader Harald Olufsen var gift med Christina Ebbesdatter, som var dotter till Esbern Snare, som var ärkebiskop Absalons broder. De var fosterbröder till kung Valdemar Seir och barnbarn till Skalm ”Hvide” Från honom följer en sagolik ättlängd till Toke Gormsen, som troligen omkom vid slaget vid Fyrisvallarna och var Harald Hårfagers broder. De var söner till Gorm den gamle som kristnade Danmark på 900-talet.

SaveSave

Vapenskölden

Det första kända sigillet är Jep Knutsens från 1427. Sedan finns Jeip Persens från 1470 och hans fars Per Bildes från 1487. När Daniel Bildt gifte sig med Blanceflor Lunge <1550 utvidgades det Bildtska vapnet från en till (den utdöende) familjen Lunges tre liljor. De tre liljorna var då grupperade i fylking, dvs en lilja över två andra liljor., i silver och på blå botten.

Liljan Fleur-de-lis förknippas av den franska legenden. Redan vid kung Clodvigs (född på 400-talet) dop sände Gud en ängel med sin egen speciella blomma, nämligen liljan. Tre liljor visar den Heliga Treneigheten. Var Niels Juul fick inspiration eller rätt till att föra en lilja 1286 vet vi inte. I Sverige förde Birjer Brosa, dvs Birjer Jarls farbroder, en lilja i sitt vapen runt år 1200.

 

Danmarks Adels Aarbog (DAA) skriver i rättelser om familjen Bildt 1887 ”Det er samme våbenskjold som Juul. Juuls hjelmtegn er to liljer, og Bildts er to væbnede arme der holder liljer. Armene er dog også set hos Juul…. Det er altså en mulighed at Bildt er en gren af Juul”. Niels Sörensen Juuls och Per Bildes identiska sigill finns i DAS. De hade dessutom ägarintressen och skrevs samtidigt till gården Veslös i Vendsyssel på Jylland. Flera dömde för varandra, de gifte sig med släktingar och skiftade gårdar med varandra och de hade unika patronymer av förnamn som bara finns inom de två familjerna – så det är mer än nog ”en mulighed”. Det äldsta Juulska sigillet är från 1286 då riddaren Niels Juul var domare i Kolding i Danmark

Styrelsen

2020-2023

05_styrelsen

Nils Bildt

Ordförande

Lars Bildt

Skattmästare

Didrik Bildt

Sekreterare

Fanny Wallér

Ledamot

Peter Bildt

Ledamot
(saknas på bilden)

Elin Bildt

Ledamot

Länkar

Mer om familjen bildt

FILMERNA OM BILDT

Tre filmer där Nils Bildt berättar släktens historia

Didriks Bildts fond

Stiftelsen ger bidrag till äldre eller sjuka/handikappade i Sverige, direkt eller indirekt via annan organisation eller liknande. Ekonomiskt behov måste föreligga. Omfattning över 100 miljoner SEK

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni Ludovisi, née Bildt

Delar årligen ut 2 – 3 mSEK i form av stipendier till italienska och svenska studenter/forskare inom medicin, naturvetenskap och teknik.

Bildtska hembygdsmuseet

En hembygdssamling från Orust av Axel Vincent Bildt på Torebo Säteri. Museet innehåller även den del om familjens historia. Huset Marieberg vid Torebosjön på Orust där museet huserat skänktes av Harald Bildt.

Morlanda Säteri

Familjens huvudegendom från 1525-talet till 1882. Nu ägs Morlanda av Berit och Jon Thorburn, vars mormor var född Bildt.

Morlanda kyrka

Familjens svenska kyrka på Orust. Familjen var ”Patronus” och ägde kyrkan från 1648 till 1882. Nästan alla inventarier är skänkta av familjen liksom kyrkklockorna, orglarna, altarskåpet och predikstolen. Där finns också en ”Bildtaläktare” för familjen, så att alla skulle få plats. Under koret finns ett nu dolt gravkor och på kyrkogården finns den Bildtska gravvården. Dessutom byggde eller finansierade familjen kyrkorna på Klädesholmen, Gullholmen, Grundsund och Fiskebäckskil.Kontakta oss

Har du frågor, feedback, eller varför inte idéer kring familjen Bildt eller Bildtska Släktföreningen 
är du välkommen att höra av dig till oss vi e-mail: info(at)bildt.se 

Vi ser fram emot att höra från dig!