Årets förebild(t)

Elin Bildts presentation under mötet 2021-05-04

Vad syftar stipendiet till att främja?

Stipendiet syftar till att uppmärksamma den individ som genom sitt engagemang under det gångna året agerat som en förebild för andra genom att visa och främja civilkurage och medmänsklighet. Det behöver ej vara en medlem i föreningen.

Vi ser gärna att yngre kandidater lyfts fram. Men välgrundade, personliga nomineringar som går hand i hand med det som stipendiet syftar att främja, en förebild i ett medmänskligt avseende, gör att det finns goda möjligheter att nominera kandidater brett.

Varför grundas stipendiet?

Stipendiet grundas som ett gemensamt engagemang för Bildtska släktföreningens medlemmar, där syftet är att skapa ytterligare gemenskap i släkten. Släktföreningens medlemmar nominerar kandidater som delges alla släktföreningens medlemmar.

Från nominering fram till utdelning år 2021

Det sker ingen utlysning av stipendiet. Kandidater nomineras av släktföreningen och dess medlemmar. Nomineringar görs mellan 15/5–15/8. Ett möte för medlemmarna gällande stipendiet sker 4/5 kl. 19.00.

Styrelsen sammanställer nomineringarna. De nominerade presenteras för släktföreningens medlemmar. Är det fler än tre mejlar styrelsen ut kandidaterna till medlemmarna för röstning. Alla medlemmar har en röst. Röstning sker från 15/8 (eller så fort sammanställningen är klar) till den 31/8.

Styrelsen presenterar de tre nominerade med flest röster för en kommitté senast 15/9. Kommittén ska komma med beslut på mottagare senast 15/10.

Ceremoni och utdelning november – förslagsvis på Medelhavsmuseet om fysiska sammankomster är möjlig. En representant från släkten, Carl är tillfrågad, delar ut stipendiet och medlemmar bjuds in att närvara. Det blir en trevlig sammankomst med välkomsthälsning med motivering, utdelning tacktal, följt av en enklare förrättning och trevlig samvaro.

Valkommitté

Kommittén består av tre personer varav en är medlem i släktföreningen och två är utomstående. Bildtska släktföreningens väljer styrelsekommitténs medlemmar.

Jonas Hafström, ordförande vid Lunds universitet och tidigare ambassadör i Washington Eva Hamilton, tidigare VD SvT och journalist SvD Nils Bildt representant för släktföreningen

Stipendiet

Sätts till 75 000 kronor samt ett gåvobrev och en graverad glasgåva.

Utvärdering

Förslaget som antogs vid 2020 års släktmöte utvärderas till nästkommande släktmöte med syfte att ge möjlighet att justera upplägget.

Om du har frågor, förslag eller synpunkter, hör av dig till styrelsen@bildt.se

2021-03-30

Ladda ner som pdf-dokument