Hem » Släkten Bildts historia » Vapenskölden

Det första kända sigillet är Jep Knutsens från 1427. Sedan finns Jeip Persens från 1470 och hans fars Per Bildes från 1487. När Daniel Bildt gifte sig med Blanceflor Lunge <1550 utvidgades det Bildtska vapnet från en till (den utdöende) familjen Lunges tre liljor. De tre liljorna var då grupperade i fylking, dvs en lilja över två andra liljor., i silver och på blå botten.

Liljan Fleur-de-lis förknippas av den franska legenden. Redan vid kung Clodvigs (född på 400-talet) dop sände Gud en ängel med sin egen speciella blomma, nämligen liljan. Tre liljor visar den Heliga Treneigheten. Var Niels Juul fick inspiration eller rätt till att föra en lilja 1286 vet vi inte. I Sverige förde Birjer Brosa, dvs Birjer Jarls farbroder, en lilja i sitt vapen runt år 1200.

Danmarks Adels Aarbog (DAA) skriver i rättelser om familjen Bildt 1887 ”Det er samme våbenskjold som Juul. Juuls hjelmtegn er to liljer, og Bildts er to væbnede arme der holder liljer. Armene er dog også set hos Juul…. Det er altså en mulighed at Bildt er en gren af Juul”. Niels Sörensen Juuls och Per Bildes identiska sigill finns i DAS. De hade dessutom ägarintressen och skrevs samtidigt till gården Veslös i Vendsyssel på Jylland. Flera dömde för varandra, de gifte sig med släktingar och skiftade gårdar med varandra och de hade unika patronymer av förnamn som bara finns inom de två familjerna – så det är mer än nog ”en mulighed”. Det äldsta Juulska sigillet är från 1286 då riddaren Niels Juul var domare i Kolding i Danmark.