Hem » Styrelsen

Styrelsen i Bildtska Släktföreningen väljs på tre år. För perioden 2023-2026 representeras föreningen av följande styrelsemedlemmar.

Bakre raden från vänster: Nils Bildt, Lars Bildt, Didrik Bildt.
Främre raden från vänster: Fanny Waller, Elin Bildt

Nils Bildt – ordföranden

Lars Bildt – skattmästare

Didrik Bildt – sekreterare

Fanny Waller – ledamot

Elin Bildt – ledamot

Peter Bildt – ledamot (saknas på bilden)